08.12.2017

FOSA PODNOSI KWALIFIKACJE

Stale dbamy o podwyższanie jakości dostarczanych przez nas usług, między innymi poprzez podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników. To oni są fundamentem naszej firmy! Czasy się zmieniają i trzeba się umieć do nich dostosować.
Dlatego też dziś i jutro poddani zostaną szeregowi specjalistycznych szkoleń w zakresie:
– szeroko rozumianych działań antyterrorystycznych,
– umiejętności reagowania na zagrożenia terrorystyczne,
– zasad ewakuacji oraz podejmowania decyzji w sytuacjach nadzwyczajnych,
– zagrożeń pożarowych,
– postępowania w sytuacji wypadku,
– pierwszej pomocy,
– pomocy w przypadku zranień, uszkodzeń narządów ruchu, oparzeń, odmrożeń, zatruć, porażenia prądem, zaburzenia przytomności.

Pracownicy przejdą także zajęcia praktyczne:
– w komorze dymowej,
– z obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego.

Mamy nadzieję, że nigdy nie będziemy zmuszeni skorzystać z nabytych umiejętności, chcemy jednak zapewnić Wam maksimum komfortu psychicznego, że w razie zagrożenia możecie na nas polegać!

Do zobaczenia na kolejnych imprezach!