Szkolenia

Lata pracy przy ochronie ludzi, wydarzeń i obiektów dały nam olbrzymią wiedzę i spore umiejętności. Chcemy dzielić się naszymi doświadczeniami, dlatego stale organizujemy szkolenia i kursy.

Poznaj ofertę naszych kursów

KURS DOSKONALĄCY UMIEJĘTNOŚCI KAWLIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ

Kurs obowiązkowy dla każdego pracownika ochrony posiadającego wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej. Znowelizowana ustawa o ochronie osób i mienia narzuciła obowiązek odbywania w okresie co 5 lat kursu doskonalącego umiejętności pracowników ochrony. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym, przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi defibrylatora AED, odnowienie wiadomości i umiejętności z zakresu wyszkolenia strzeleckiego oraz samoobrony i technik interwencyjnych.

KURS SAMOOBRONY DLA KOBIET I MĘŻCZYZN

Kurs dla każdego, kto chce poczuć się bezpiecznie w momentach zagrożenia. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności oceny zagrożenia, skutecznych odruchów w momencie ataku oraz nauka podstawowych technik obronnych. Zajęcia prowadzone są w małych grupach, przez doświadczonego instruktora, który w prosty i praktyczny sposób zademonstruje i nauczy słuchaczy niezbędnej znajomości efektywnego odparcia ataku i obrony. Kurs pozwala uzmysłowić kursantom pewność siebie oraz poprawę poczucia własnej wartości. Adresowany jest do wszystkich osób niezależnie od wieku i warunków fizycznych.

KURS PRACOWNIKA DOZORU MIENIA

Kurs to alternatywa dla osób, które z powodów zdrowotnych lub innych nie mogą ubiegać się o wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej. Uczestnicy uzyskują niezbędną wiedzę związaną z ochroną obiektów i mienia. Nabyte umiejętności predysponują do wykonywania zadań portierów, dozorców i stróży. Kurs dedykowany jest w szczególności dla osób z niepełnosprawnością poszukujących sposobności powrotu na rynek pracy.

KURS NA CZŁONKÓW SŁUŻB PORZĄDKOWYCH I INFORMACYJNYCH ORGANIZATORA IMPREZ MASOWYCH

Kurs przygotowuje uczestników do wykonywania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestników biorących udział w imprezach masowych. Oferuje uzyskanie niezbędnej wiedzy i umiejętności, którą powinni posiadać członkowie służb informacyjnych i służb porządkowych. Szkolenie obejmuje część teoretyczną oraz część praktyczną pozwalającą na sprawdzenie i zintegrowanie nabytych kwalifikacji. Kurs prowadzony jest przez instruktorów – praktyków, którzy na co dzień wykonują zadania kierowników do spraw bezpieczeństwa.

KURS DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WPIS NA LISTĘ KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO

Uczestnicy kursu otrzymają nie tylko fachową wiedzę merytoryczną, ale też możliwość wykorzystania jej w praktyce przy użyciu nowoczesnych technik i sprzętu. To kurs przede wszystkim dla osób zainteresowanych zagadnieniami z dziedziny elektroniki i informatyki, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności. Uczestnicy zyskają wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, instalacji i konserwacji systemów elektronicznego zabezpieczenia osób i mienia.

KURS DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WPIS NA LISTĘ KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ

Kurs przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne przy wykonywaniu zadań przewidzianych dla kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. Obejmuje bloki teoretyczne z zakresu prawa, ochrony mienia i osób, blok samoobrony i technik interwencyjnych oraz wyszkolenia strzeleckiego. Ukończenie szkolenia jest jednym z wymogów wystąpienia z wnioskiem o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, który uprawnia między innymi do używania środków przymusu bezpośredniego czy wykonywania zadań przez zespoły pracowników wykonujących zadania na obiektach, obszarach i urządzeniach podlegających obowiązkowej ochronie.