Szkolenia

Lata pracy przy ochronie ludzi, wydarzeń i obiektów dały nam olbrzymią wiedzę i spore umiejętności. Chcemy dzielić się naszymi doświadczeniami, dlatego stale organizujemy szkolenia i kursy.

Poznaj ofertę naszych kursów

KURS SAMOOBRONY DLA KOBIET I MĘŻCZYZN

Kurs dla każdego, kto chce poczuć się bezpiecznie w momentach zagrożenia. Zajęcia prowadzone są w małych grupach, przez doświadczonego instruktora, który w prosty i praktyczny sposób zademonstruje i nauczy słuchaczy wszelkich metod obrony

KURS PRACOWNIKA DOZORU MIENIA

Kurs to alternatywa dla osób, które z powodów zdrowotnych lub innych nie mogą ubiegać się o wydanie licencji pracownika ochrony I lub II stopnia. Uczestnicy uzyskują niezbędną wiedzę związaną z ochroną obiektów i mienia.

KURS NA CZŁONKÓW SŁUŻB PORZĄDKOWYCH I INFORMACYJNYCH ORGANIZATORA IMPREZ MASOWYCH

Kurs obejmuje część teoretyczną obejmującą zagadnienia z zakresu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz część praktyczną, na którą składają się zajęcia z samoobrony oraz praktyka na imprezie o charakterze masowym.

KURS DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WPIS NA LISTĘ KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO

Uczestnicy kursu otrzymają nie tylko fachową wiedzę merytoryczną, ale też możliwość wykorzystania jej w praktyce przy użyciu nowoczesnych technik i sprzętu. To kurs przede wszystkim dla osób zainteresowanych zagadnieniami z dziedziny elektroniki i informatyki, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności. Uczestnicy zyskają wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, instalacji i konserwacji systemów elektronicznego zabezpieczenia osób i mienia.

KURS DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WPIS NA LISTĘ KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ

Kurs trwa 245 godzin lekcyjnych. Obejmuje bloki teoretyczne z zakresu prawa, ochrony mienia i osób, blok samoobrony i technik interwencyjnych oraz wyszkolenia strzeleckiego.