Kontakt

FIRMA OCHRONY, 
SZKOLENIA, ASEKURACJI FOSA Sp. z o. o.

ul. Katowicka 115 C ,
41-500 Chorzów
t. (32) 249 27 22
f. (32) 388 12 00
E-mail: fosa@fosa.com.pl

Biuro Obsługi Klienta
t. (32) 249 27 22 wew. 23
kom. 728 845 240
E-mail: bok@fosa.com.pl

Dział Handlowy
t. (32) 249 27 22 wew. 33
Agnieszka Żabińska
kom. 604 257 026
E-mail: agnieszka.zabinska@fosa.com.pl

Inspektor Ochrony Danych
t. (32) 249 27 22 wew. 35
Łukasz Bożek
E-mail: iod@fosa.com.pl

Kapitał zakładowy 185 000,00 zł
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr Koncesji MSWiA: ZK-I-L-0162/99
KRS: 0000087184
REGON: 276565432
NIP: 6272360738
Konto: ING Bank Śląski S.A.
Nr konta: 13 1050 1243 1000 0022 2038 3851