Całodobowa dyspozycyjność, znajomość środowiska w którym działamy, wysoki poziom wyszkolenia oraz szczegółowa znajomość każdego monitorowanego obiektu, to standard naszych Grup interwencyjnych.


Pracownicy Grup Patrolowych i Interwencyjnych są wpisani na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej.


NASZE WYPRACOWANE STANDARDY, POZWALAJĄ NAM NA:

  • podejmowanie szybkich interwencji do sygnałów zagrożeń

  • dokonywanie trafnej oceny realnego zagrożenia

  • zabezpieczenie obiektu przed skutkami kradzieży i dewastacji

  • asystowanie przy otwarciu/ zamknięciu obiektu

  • podejmowanie działań prewencyjnych (oznakowanie, kontrole prewencyjne)


Patrole prewencyjne

Grupy Patrolowo- Interwencyjne


Patrole prewencyjne są wykonywane przez nasze grupy w formie regularnych podjazdów.

Grupa Patrolowo- Interwencyjna przyjeżdża do chronionego obiektu o różnych godzinach. Pracownicy ochrony dokonują podjazdu pod obiekt i sprawdzają stan jego zabezpieczenia.

Usługa realizowana jest w nieoznaczonym czasie, w szczególności w godzinach wieczorowo- nocnych.

Natychmiastowe reakcje

Czynności interwencyjne


Usługa natychmiastowej reakcji pozwala w sytuacji stanu alarmowego podjąć natychmiastową czynność interwencyjną, w którą jest zaangażowana specjalnie przeszkolona, posiadająca świetną znajomość terenu, grupa patrolu.

W razie potrzeby zostają również wezwane odpowiednie służby ratownicze – Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe oraz osoby lub instytucje wyznaczone przez Klienta.