System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) to instalacja do szybkiego i skutecznego wykrycia intruza w chronionym obiekcie i przekazania informacji w celu podjęcia stosownych działań.


System może spełniać zaawansowane funkcje automatyki i sterowań (inteligentny dom).

Instalacje tego typu mogą również reagować na inne niebezpieczne zdarzenia typu: wyciek gazu, zalanie czy pożar. W przypadku ewentualnego zagrożenia może nastąpić nie tylko uruchomienie sygnału alarmowego oraz powiadomienie o zdarzeniu właściciela nieruchomości i odpowiednich służb, ale także odcięcie prądu, wody czy gazu.

Specjalizujemy się w budowie i konfiguracji zaawansowanych systemów takich producentów jak: Satel, DSC, Bosch, Siemens(Vanderbild), Telenot, Honeywell, Aritech.

Posiadamy stosowne uprawnienia.