Dźwiękowy System Ostrzegawczy DSO pozwala na alarmowanie pożarowe (jest zintegrowany z systemem sygnalizacji pożaru) a także na nadawanie komunikatów głosowych, reklamowych lub służyć do odtwarzania muzyki na obiektach o znacznej powierzchni. System ten wspomaga ewakuację aby zmniejszyć straty w ludziach w przypadku pożaru, katastrofy lub innego zagrożenia. Norma dotycząca dźwiękowych systemów ostrzegawczych nosi oznaczenie PN-EN 60849 a także PN-EN 50849.

Alarm I stopnia może być tylko łagodnym ostrzeżeniem dla obsługi obiektu.

Alarm II stopnia (właściwy), może informować o sposobie ewakuacji z obiektu.

DSO umożliwia pełną konfigurację i integrację z innymi instalacjami bezpieczeństwa. W sytuacji zagrożenia uruchamia on wcześniej nagrane komunikaty słowne. System DSO jest najczęściej połączony z systemem sygnalizacji pożaru, dlatego typ komunikatu jest dostosowany do rodzaju zdarzenia. Komunikaty nadawane z głośników DSO posiadają odpowiednią zrozumiałość mowy. Są zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający funkcjonowanie w warunkach pożaru (niepalne kable, stalowe uchwyty, certyfikowane elementy, zasilanie awaryjne).

Posiadamy stosowne uprawnienia.

Specjalizujemy się w budowie i konfiguracji zaawansowanych systemów takich producentów jak: AMBIENT, TOA, BOSCH