Telewizja dozorowa - CCTV projektowana i wykonana jest dla każdego obiektu indywidualnie z zadaniem rejestrowania zdarzeń oraz zapewniania wglądu w miejsca w których istniej duże prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo obiektu oraz realizowanych przedsięwzięć.


Zobrazowanie kierowane jest na monitory znajdujące się w portierni obiektu. Istnieje możliwość kierowania strumienia wizyjnego na wydzielone stanowisko dowodzenia bądź do Stacji Monitorowania Alarmów.
Deklarujemy wykorzystanie istniejących systemów CCTV oraz aktywny udział w planowaniu, przebudowie, rekonfiguracji systemów w dostosowaniu do potrzeb wynikających z charakteru obiektu.

Posiadamy stosowne uprawnienia.


Jesteśmy certyfikowanym Partnerem – Mobotix (Konica Minolta).

Specjalizujemy się w budowie i konfiguracji zaawansowanych systemów.

W ofercie mamy systemy producentów
BOSCH, GANZ, HIKVISION, DAHUA, NOVUS.