Prowadzimy profesjonalny monitoring sygnałów alarmowych, dzięki któremu możemy zapewnić klientom kompleksową ochronę w razie wystąpienia szeregu zdarzeń.

Dla Klientów objętych obowiązkową ochroną przeciwpożarową, na terenie działań PSP Chorzów i PSP Siemianowice Śląskie, realizujemy usługę monitoringu systemów sygnalizacji pożaru wraz z powiadomieniem odpowiedniej jednostki PSP.

Centrum Monitorowania FOSA przyjmuje również sygnały alarmów pożarowych z obiektów nie objętych obowiązkową ochroną.