Ochrona hybrydowa polega na połączeniu współdziałania człowieka z zabezpieczeniami technicznymi.
Celem usługi ochrony hybrydowej jest oprócz poprawy bezpieczeństwa, osiągnięcie korzyści poprzez zastąpienie prostych czynności wykonywanych przez pracowników ochrony, naszymi rozwiązaniami systemowymi.

Dzięki wdrożeniu naszych systemów, możliwa jest redukcja wieloosobowego składu ochrony do np. jednego pracownika ochrony i to niekoniecznie w trybie całodobowym.