ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE OCHRONY, SZKOLENIA, ASEKURACJI FOSA SP. Z O.O.


RODO określa podstawowe zasady przetwarzania danych w naszej firmie.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.


Inspektor Ochrony Danych
tel. (32) 249 27 22 wew. 35
Lucyna Kołodziej
E-mail: iod@fosa.com.pl