W Centrum Monitorowania FOSA, nasi operatorzy prowadzą stały nadzór nad elektronicznymi systemami sygnalizacji zagrożeń naszych klientów.


Centrum monitorowania alarmów to sprawdzone i skuteczne rozwiązanie dedykowane osobom, którym zależy na tym, aby podnieść poziom ochrony obiektów i osób, co realnie przełoży się na wzrost bezpieczeństwa.
W centrum monitoringu zawsze pracują odpowiednio przeszkolone osoby, które bardzo dobrze wiedzą jak zareagować w danej chwili. To właśnie one na podstawie posiadanych informacji decydują o wysłaniu grup interwencyjnych w wybrany obszar, czy też innych służb ratowniczych. Przez całą dobę pracownicy czuwają nad bezpieczeństwem firm i innych obiektów, aby w razie konieczności zareagować możliwie najszybciej.

Tel. 506 720 403

(32) 249 27 22

wew. 41 lub 42