Telewizja dozorowa - CCTV projektowana i wykonana jest dla każdego obiektu indywidualnie z zadaniem rejestrowania zdarzeń oraz zapewniania wglądu w miejsca w których istniej duże prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo obiektu oraz realizowanych przedsięwzięć. Zobrazowanie kierowane jest na monitory znajdujące się w portierni obiektu. Istnieje możliwość kierowania strumienia wizyjnego na wydzielone stanowisko dowodzenia bądź do Stacji Monitorowania Alarmów. Deklarujemy wykorzystanie istniejących systemów CCTV oraz aktywny udział w planowaniu, przebudowie, rekonfiguracji systemu/ów w dostosowaniu do potrzeb wynikających z charakteru obiektu.

Jesteśmy certyfikowanym Partnerem – Mobotix (Konica Minolta) oraz specjalizujemy się w budowie i konfiguracji zaawansowanych systemów również innych producentów jak: BOSCH, GANZ, HIKVISION, DAHUA, NOVUS.

Posiadamy stosowne uprawnienia.