Podczas wielu wydarzeń zapewniamy dostarczenie funkcjonalnych wygrodzeń. Dbamy o montaż, nadzór i demontaż po imprezie.
Mamy możliwości dostarczenia w każde miejsce odpowiedniej ilości wygrodzeń, którymi dysponujemy.
Oprócz standardowej ochrony fizycznej, wsparcia organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, dowozimy i montujemy przemyślane i funkcjonalne systemy wygrodzeń.