Całodobowa dyspozycyjność, znajomość środowiska w którym działamy, wysoki poziom wyszkolenia oraz szczegółowa znajomość każdego monitorowanego obiektu, to standard naszych Grup interwencyjnych.

Wszyscy Pracownicy Grup Patrolowych/Interwencyjnych Fosa są wpisani na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej.

Taki standard pozwala na:

  • • podejmowanie szybkich interwencji do sygnałów zagrożeń

  • • dokonywanie trafnej oceny realnego zagrożenia

  • • zabezpieczenie obiektu przed skutkami kradzieży i dewastacji

  • • asystowanie przy otwarciu/ zamknięciu obiektu

  • • podejmowanie działań prewencyjnych (oznakowanie, kontrole prewencyjne)