Dla Klientów objętych obowiązkową ochroną przeciwpożarową, na terenie działań PSP Chorzów i PSP Siemianowice Śląskie, realizujemy usługę monitoringu systemów sygnalizacji pożaru wraz z powiadomieniem odpowiedniej jednostki PSP.
Centrum Monitorowania Fosa przyjmuje również sygnały alarmów pożarowych z obiektów nie objętych obowiązkową ochroną.